Dobrodošli na sajt posvećen prekvalifikacijama za IT

IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji i rastao je stopom od preko 10% svake godine, sa jakim potencijalom za budući rast. Taj sektor trenutno zapošljava oko 20.000 radnika. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je skoro trostruko viša nego u drugim privrednim granama . Svaki radnik u IT sektoru doprinosi izvozu Srbije oko 40 hiljada evra godišnje.
Više o tome

Opis programa


Kratkoročni pilot program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada i finansiran je od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat se sastoji od dve faze – u prvoj pilot fazi je učestvovalo 100 polaznika i 4 organizatora obuka. U drugoj fazi će učestvovati još 900 polaznika. Više o tome


Placeholder

Način prijave

Možete se prijaviti putem ovog linka. Prijave su otvorene do 23h 5. novembra 2017.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani Srbije koji su završili srednju školu.
Pravo učešća nemaju građani koji trenutno studiraju ili su završili više od dve godine studija na informatičkim smerovima (smerovi sa više od 20% ispita iz IT predmeta) na fakultetima ili visokim školama.

Građani koji studiraju ili su završili fakultete na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta mogu da učestvuju u programu. Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Zaposleni koji trenutno ne rade ili nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u industriji imaju pravo da učestvuju.

Testovi

Cilj testa za učešće u programu prekvalifikacija je da se na objektivan način izaberu učesnici obuke.

Predmet testiranja biće u prvoj fazi testiranja će biti logičko zaključivanje i osnove engleskog jezika. Potrebno je odabrati učesnike u programu koji su talentovani za rad u IT-u, ali koji trenutno ne poseduju znanje iz programiranja ili rada u naprednim softverima.

Katalog škola

Prijavite se na tender putem linka. Obrazovne institucije, nevladine organizacije, instituti, klasteri i preduzeća su pozvani da dostave predloge za svoje programe obuka. Vlada RS je postavila vrlo jednostavan proceduralni okvir sa širokim parametrima kako bi dala fleksibilnost pružaocima obuka da dizajniraju program koji zadovoljava potrebe industrije.

Kako bi se osiguralo da program ne bude monopolizovan od strane jednog ili nekoliko izvođača obuka, svaki pružalac obuka će moći da licitira za maksimalno 100 mesta. Posebna pažnja će se obratiti da pružaoci obuka budu iz svih regiona Srbije kako bi se osiguralo da učenici imaju iste šanse da dobiju obuku, bez obzira na to odakle dolaze. Kako bi se obezbedilo da je program orijentisan na rezultate i u vezi sa otvaranjem novih radnih mesta, isplate pružaocima obuka će biti podeljene u 3 faze:

  • 20% isplate će biti izvršeno nakon uspešne selekcije dovoljnog broja učenika (koristeći svoje vaučere) pri odgovarajućim institucijama za obuku
  • 45% isplate će biti izvršeno po završetku obuke (za 2-4 meseca)
  • 35% isplate će biti izvršeno ako se polaznik nakon obuke zaposli, tj. bude na zvaničnom platnom spisku bilo kojeg preduzeća (plaćeno puno radno vreme, socijalni i zdravstveni doprinosi) 3 uzastopna meseca tokom perioda od 6 meseci nakon završetka programa.

Контакт

broj telefona:011 324 0972
E-mail adresa:
kontakt@itobuke.rs

Najčešće postavljana pitanja


Pravo učešća imaju svi punoletni građani koji trenutno ne studiraju ili nisu završili više od dve godine studija na informatičkim smerovima na fakultetima ili višim školama. Takođe neće biti moguće učestvovati na obukama ukoliko trenutno radite ili ste radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u industriji.
Kursevi će biti formulisani tako da nije potrebno predznanje iz programiranja.
Vlada Srbije finansira najveći deo obuke. Učesnici obuka imaju obavezu da uplate 100 evra u dinarskoj protivvrednosti školi u kojoj će pohađati kurs, pošto je praksa pokazala da je veća motivisanost i manje odsutajanje kandidata ako i sami ulože novac u svoju obuku.
Obuka počinje nakon što se završi selekcija kandidata i škola. Očekujemo da završetak tih procesa, u zavisnosti od tenderske procedure, bude krajem decembra. Molimo vas da pratite sajt koji se redovno ažurira kako biste dobili najnovije informacije.
Ne. Obuka će se održavati u prostorijama škole čiji je kurs kandidat izabrao.
Očekujemo da kursevi budu intezivni, od izvođača obuka zavisi raspored predavanja, koji će biti poznat kada budu izabrani izvođači obuka.
Obuka će trajati od 3 do 6 meseci. Planirano je 250 časova obuka i 160 časova praksi, dok je dodatnih 250 časova predviđeno za samostalni rad polaznika. Samo trajanje obuke zavisi od dinamike škole i grupe koja pohađa kurs.
Svi kandidati koji nisu započeli obuku u ovoj fazi, dobiće poziv da učestvuju u novoj fazi prekvalifikacija krajem sledeće godine.
Kandidati će napisati spisak željenih kurseva, svaki kandidat će moći da se prijavi za 3 različita kursa. Shodno tome, škole koje će da vrše obuku će sprovesti drugu fazu odabira i odabrati najpogodnije kandidate za svoje kurseve. U prvom krugu selekcije škole mogu uzeti u obzir sve učenike koji su odabrali određeni kurs kao svoju prvu želju, a zatim moraju testirati i/ili intervjuisati najmanje dvostruko više studenata od onoliko koliko je mesta dodeljeno. Kandidati koji nisu izabrani nakon prvog kruga biće razmatrani u drugom krugu od strane izvođača obuka, ukoliko i posle prve runde odabira ima mesta i na njihovom kursu i ako su navedeni kao njihova druga želja kandiata. Treći krug će se održati za kandidate koji nisu odabrani od strane nekoga od izvođača obuka u prva dva kruga i koji su kao treću želju naveli školu za obuku koja nije odabrana od strane kandidata koji su prošli prva dva kruga.
Testiranje će biti početkom decembra. Svim kandidatima će biti prosleđene informacije i instrukcije vezane za testiranje putem mail-a ili kontakt telefona.Jedan deo testa će biti sastavljen od logičkih pitanja, za čije rešavanje nije potrebno predznanje iz programiranja, dok drugi deo testa proverava razumevanje osnovno znanje engleskog jezika. Na osnovu rezultata testa, kandidati se rangiraju i 2000 prvorangiranih kandidata ulazi u drugi krug selekcije.
Svi zaposleni kandidati imaju pravo da pohađaju jedan od kurseva.
Ne, cilj kurseva je da se prekvalifikuju zainterensovani građani koji do sada nisu imali prilike za formalnu obuku i radno iskustvo u ITu.