Dobrodošli na sajt posvećen prekvalifikacijama za IT

IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji i rastao je stopom od preko 10% svake godine, sa jakim potencijalom za budući rast. Taj sektor trenutno zapošljava oko 20.000 radnika, koji rade u oko 2.200 preduzeća. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je skoro dvostruko viša nego u drugim privrednim granama . Svaki radnik u IT sektoru doprinosi izvozu Srbije oko 20 hiljada evra godišnje. Ukupno, IT radnici doprinose oko 150 miliona evra godišnje u vidu poreza i doprinosa za zdravstveno/penziono osiguranje.

Postoji značajan potencijal da postojeća preduzeća koje su aktivna u Srbiji prošire svoje poslovanje, a takođe postoji i prostor za privlačenje novih kompanija i stvaranje okruženja koje bi omogućilo otvaranje još većeg broja start-ap preduzeća. Ne treba izgubiti iz vida aktuelnu tendenciju za preduzetništvom među tehničkim zajednicama, posebno među IT inženjerima. Programeri se sve više odlučuju za pokretanje sopstvenog biznisa ukoliko se ukaže dobra poslovna prilika.

Prema poslednjim istraživanjima u Srbiji se na tržištu pojavi oko 1.500 novih kvalifikovanih IT radnika svake godine. Potrebno je povećati taj broj najmanje 5 puta, na preko 7.000 IT radnika godišnje, kako bi izvozni ciljevi bili dostignuti. Iz tog razloga, jedan od prvih projekata Ministarskog IT Saveta je investicija u razvoj kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja.

Razvoj sistema koji efikasno obuči 3.500 IT stručnjaka bez akademskog zvanja svake godine, zahtevaće kreativnu i efikasnu upotrebu vladinih resursa u bliskoj saradnji sa privredom. Program neformalnih obuka će omogućiti zainterensovanim građanima da započnu karijeru u IT sektoru. U cilju kvalitetnog sprovođenja programa neformalnih obuka, fokus će biti na veoma specifičnim setovima veština koji dozvoljavaju rad u određenoj industriji, zbog čega će biti potrebna veoma bliska saradnja sa poslodavcima kako bi se obezbedio uspeh programa.

Sektor softvera, koji je u velikoj meri izvozno orijentisan, doživljava 60% veći rast od ukupnog IT tržišta. On stvara najveću neto dobit i zahteva niži početni kapital u odnosu na druge pod-segmente u IT industriji. Iz tog razloga, neformalno obrazovanje će se fokusirati na rešavanje manjka radne snage u softverskom segmentu IT industrije.

Ključna će biti motivacija učesnika u obukama, koji će da bi bili izabrani morati da prođu kroz proces testiranja na dva nivoa, takođe će učestvovati u plaćanju obuke sa 100 evra. Takođe je bitna motivacija organizatora obuka koji će dobiti 30% cene obuke samo ako se polaznici obuka zaposle na šest meseci, tako da je u njihovom interesu da formulišu najbolje obuke koje istovremeno odgovaraju potrebama tržišta.

“IT sektor je jedan od najvećih potencijala naše zemlje i Ministarski savet za IT je Predlog projekta prekvalifikacija u neformalnom obrazovanju pripremio u saradnji sa IT zajednicom, čiji je doprinos u izradi ovog dokumenta zaista veliki. Planirano je da kroz program prekvalifikacija prođe 1.000 ljudi u 2017. godini, koji će kasnije biti zaposleni. Verujemo da će ljudi koji prođu kroz ovaj program imati priliku da započnu uspešnu karijeru u IT sektoru i doprinesu razvoju privrede.“ – Ana Brnabić

Opis programa


Kratkoročni pilot program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada i finansiran je od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat se sastoji od dve faze –prva je pilot faza i u njoj će učestvovati 100 polaznika i bar 4 organizatora obuka, dok će u drugoj fazi, u slučaju uspeha „pilota“, učestvovati još 900 polaznika. Rezultati pilot faze će uticati na razvoj projekta i na taj način će biti osigurani bolji rezultati u vidu većeg broja obučenih i zaposlenih studenata u drugoj fazi projekta. Više o tome


Placeholder

Način prijave

Prijavljivanje za učešće u programu se vrši putem sajta za prekvalifikacije u ITu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o početku prijavljivanja za učešće u programu. Više informacija se nalazi na sajtu, facebook stranici i twitter profilu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani Srbije koji su završili srednju školu.
Pravo učešća nemaju građani koji trenutno studiraju ili su završili više od dve godine studija na informatičkim smerovima (smerovi sa više od 10% ispita iz IT predmeta) na fakultetima ili višim školama.

Građani koji studiraju ili su završili fakultete na smerovima koji su imali manje od 10% ispita iz IT predmeta mogu da učestvuju u programu. Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu, ukoliko trenutno ne rade ili su radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u industriji.

Testovi

Cilj testa za učešće u programu prekvalifikacija je da se na objektivan način izaberu učesnici obuke.

Predmet testiranja biće logičko zaključivanje i osnovno poznavanje rada na računaru. Potrebno je odabrati učesnike u programu koji su talentovani za rad u IT-u, ali koji trenutno ne poseduju znanje iz programiranja ili rada u naprednim softverima.

Testiranje u pilot fazi će biti vršeno u dva nivoa. Prvi nivo podrazumeva da će potencijalni kandidati raditi online test na sajtu za prekvalifikacije, dok će drugi test raditi u školama u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Primer testa biće objavljen na sajtu 7 dana pre prve faze testiranja.

Katalog škola

Nevladine organizacije, instituti, klasteri, obrazovne institucije i preduzeća će biti pozvani da dostave predloge za svoje programe obuka. Vlada RS će postaviti vrlo jednostavan proceduralni okvir sa širokim parametrima kako bi dala fleksibilnost pružaocima obuka da dizajniraju program koji zadovoljava potrebe industrije.

Kako bi se osiguralo da program ne bude monopolizovan od strane jednog ili nekoliko izvođača obuka, svaki pružalac obuka će moći da licitira za maksimalno 100 mesta ili za ukupne budžetske troškove podrške od 100 hiljada evra (bez obzira na broj obučenih polaznika). Posebna pažnja će se obratiti da pružaoci obuka budu iz svih regiona Srbije kako bi se osiguralo da učenici imaju iste šanse da dobiju obuku, bez obzira na to odakle dolaze. Kako bi se obezbedilo da je program orijentisan na rezultate i u vezi sa otvaranjem novih radnih mesta, isplate pružaocima obuka će biti podeljene u 3 faze:

  • 20% isplate će biti izvršeno nakon uspešne selekcije dovoljnog broja učenika (koristeći svoje vaučere) pri odgovarajućim institucijama za obuku
  • 50% isplate će biti izvršeno po završetku obuke (za 2-4 meseca)
  • 30% isplate će biti izvršeno ako se polaznik nakon obuke zaposli, tj. bude na zvaničnom platnom spisku bilo kojeg preduzeća (plaćeno puno radno vreme, socijalni i zdravstveni doprinosi) 3 uzastopna meseca tokom perioda od 6 meseci nakon završetka programa.

Контакт

E-mail adresa:
kontakt@itobuke.rs

Najčešće postavljana pitanja


Pravo učešća imaju svi punoletni građani koji trenutno ne studiraju ili nisu završili više od dve godine studija na informatičkim smerovima na fakultetima ili višim školama. Takođe neće biti moguće učestvovati na obukama ukoliko trenutno radite ili ste radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u industriji.
Kursevi će biti formulisani tako da nije potrebno predznanje iz programiranja.
Da, ukoliko niste zaposleni na programerskim pozicijama u IT industriji.
Ne, cilj kurseva je da se prekvalifikuju zainterensovani građani koji do sada nisu imali prilike za formalnu obuku i radno iskustvo u ITu.
Rok za izradu onlajn testova je utorak 21.03.2017. u 23 časa.