Опис програма

Краткорочни пилот програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада и финансиран је од стране Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе –прва је пилот фаза и у њој ће учествовати 100 полазника и бар 4 организатора обука, док ће у другој фази, у случају успеха „пилота“, учествовати још 900 полазника. Резултати пилот фазе ће утицати на развој пројекта и на тај начин ће бити осигурани бољи резултати у виду већег броја обучених и запослених студената у другој фази пројекта.

Потенцијални кандидати ће полагати тест ИТ способности и потенцијала за рад у ИТ-у, на основу ког ће бити рангирани. Сходно рангу ће имати право да бирају пружаоца обуке, тако што боље рангирани кандидат на тесту, има предност при избору. У тест фази број полазника код једног пружаоца обуке ће бити ограничен на 25, а у главној на 100. Максималан износ буџета/стипендије за сваког кандидата биће 1.500 евра, а од полазника програма захтеваће се и минимална партиципација у износу од 100 евра. Циљ програма је да обучи дипломце који одговарају потребама индустрије, које ће бити утврђене на основу анкетирања компанија.

Програм је врло исплатив, јер ће новозапослени програмер кроз порезе и доприносе у државне касе вратити износ уложен у обуке за око 6 месеци, уз више него разумну претпоставку да ће му плата бити бар 400 евра месечно (на основу истраживања Стартита, просечна плата програмера је више од 1.200 евра, тако да се може очекивати да ће јуниор програмер моћи да добије бар трећину те плате – http://startit.rs/istrazivanje-srpski-programeri-plate-obrazovanje/