Опис програма

Краткорочни пилот програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада и финансиран је од стране Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе – у првој пилот фази је учествовало 100 полазника и 4 организатора обука. У другој фази ће учествовати још 900 полазника.

Потенцијални кандидати ће полагати тест ИТ способности и потенцијала за рад у ИТ-у, на основу ког ће бити рангирани. Циљ програма је да обучи људе који одговарају потребама индустрије, које ће бити утврђене на основу анкетирања компанија.

Програм је врло исплатив, јер ће новозапослени програмер кроз порезе вратити износ уложен у обуке за око 6 месеци, уз више него разумну претпоставку да ће му плата бити бар 400 евра месечно (на основу истраживања Стартита, просечна плата програмера је више од 1.200 евра, тако да се може очекивати да ће јуниор програмер моћи да добије бар трећину те плате – http://startit.rs/istrazivanje-srpski-programeri-plate-obrazovanje/