Добродошли на сајт посвећен преквалификацијама за ИТ

ИТ сектор је један од највећих нето извозника у Србији и растао је стопом од преко 10% сваке године, са јаким потенцијалом за будући раст. Тај сектор тренутно запошљава око 20.000 радника. Просечна плата по раднику у ИТ сектору је скоро троструко виша него у другим привредним гранама . Сваки радник у ИТ сектору доприноси извозу Србије око 40 хиљада евра годишње.
Више о томе

Опис програма


Краткорочни пилот програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада и финансиран је од стране Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе – у првој пилот фази је учествовало 100 полазника и 4 организатора обука. У другој фази ће учествовати још 900 полазника. Више о томе


Placeholder

Начин пријаве

Пријављивање за учешће у програму се врши путем сајта за преквалификације у ИТу. Јавност ће бити благовремено обавештена о почетку пријављивања за учешће у програму.

Право учешћа имају сви пунолетни грађани Србије који су завршили средњу школу.
Право учешћа немају грађани који тренутно студирају или су завршили више од две године студија на информатичким смеровима (смерови са више од 10% испита из ИТ предмета) на факултетима или високим школама.

Грађани који студирају или су завршили факултете на смеровима који су имали мање од 10% испита из ИТ предмета могу да учествују у програму. Грађани који су запослени имају право учешћа у програму уколико имају довољно времена да се посвете курсу. Запослени који тренутно не раде или нису радили више од шест месеци на програмерским позицијама у индустрији имају право да учествују.

Тестови

Циљ теста за учешће у програму преквалификација је да се на објективан начин изаберу учесници обуке.

Предмет тестирања биће у првој фази тестирања ће бити логичко закључивање и основе енглеског језика. Потребно је одабрати учеснике у програму који су талентовани за рад у ИТ-у, али који тренутно не поседују знање из програмирања или рада у напредним софтверима.

Каталог школа

Образовне институције, невладине организације, институти, кластери и предузећа ће бити позвани да доставе предлоге за своје програме обука. Влада РС ће поставити врло једноставан процедурални оквир са широким параметрима како би дала флексибилност пружаоцима обука да дизајнирају програм који задовољава потребе индустрије.

Како би се осигурало да програм не буде монополизован од стране једног или неколико извођача обука, сваки пружалац обука ће моћи да лицитира за максимално 100 места. Посебна пажња ће се обратити да пружаоци обука буду из свих региона Србије како би се осигурало да ученици имају исте шансе да добију обуку, без обзира на то одакле долазе. Како би се обезбедило да је програм оријентисан на резултате и у вези са отварањем нових радних места, исплате пружаоцима обука ће бити подељене у 3 фазе:

  • 20% исплате ће бити извршено након успешне селекције довољног броја ученика (користећи своје ваучере) при одговарајућим институцијама за обуку
  • 50% исплате ће бити извршено по завршетку обуке (за 2-4 месецa)
  • 30% исплате ће бити извршено ако се полазник након обуке запосли, тј. буде на званичном платном списку било којег предузећа (плаћено пуно радно време, социјални и здравствени доприноси) 3 узастопнa месецa током периода од 6 месеци након завршетка програма.

Контакт

Е-маил адреса:
kontakt@itobuke.rs

Најчешће постављана питања


Право учешћа имају сви пунолетни грађани који тренутно не студирају или нису завршили више од две године студија на информатичким смеровима на факултетима или вишим школама. Такође неће бити могуће учествовати на обукама уколико тренутно радите или сте радили више од шест месеци на програмерским позицијама у индустрији.
Курсеви ће бити формулисани тако да није потребно предзнање из програмирања.
Да, уколико нисте запослени на програмерским позицијама у ИТ индустрији.
Не, циљ курсева је да се преквалификују заинтеренсовани грађани који до сада нису имали прилике за формалну обуку и радно искуство у ИТу.