Добродошли на сајт посвећен преквалификацијама за ИТ

ИТ сектор је један од највећих нето извозника у Србији и растао је стопом од преко 10% сваке године, са јаким потенцијалом за будући раст. Тај сектор тренутно запошљава око 20.000 радника, који раде у око 2.200 предузећа. Просечна плата по раднику у ИТ сектору је скоро двоструко виша него у другим привредним гранама . Сваки радник у ИТ сектору доприноси извозу Србије око 20 хиљада евра годишње. Укупно, ИТ радници доприносе око 150 милиона евра годишње у виду пореза и доприноса за здравствено/пензионо осигурање.

Постоји значајан потенцијал да постојећа предузећа које су активнa у Србији прошире своје пословање, а такође постоји и простор за привлачење нових компанија и стварање окружења које би омогућило отварање још већег броја старт-ап предузећа. Не треба изгубити из вида актуелну тенденцију за предузетништвом међу техничким заједницама, посебно међу ИТ инжењерима. Програмери се све више одлучују за покретање сопственог бизниса уколико се укаже добра пословна прилика.
Више о томе

Опис програма


Краткорочни пилот програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада и финансиран је од стране Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе –прва је пилот фаза и у њој ће учествовати 100 полазника и бар 4 организатора обука, док ће у другој фази, у случају успеха „пилота“, учествовати још 900 полазника. Резултати пилот фазе ће утицати на развој пројекта и на тај начин ће бити осигурани бољи резултати у виду већег броја обучених и запослених студената у другој фази пројекта. Више о томе


Placeholder

Начин пријаве

Пријављивање за учешће у програму се врши путем сајта за преквалификације у ИТу. Јавност ће бити благовремено обавештена о почетку пријављивања за учешће у програму. Више информација се налази на сајту, facebook страници и twitter профилу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Право учешћа имају сви пунолетни грађани Србије који су завршили средњу школу.
Право учешћа немају грађани који тренутно студирају или су завршили више од две године студија на информатичким смеровима (смерови са више од 10% испита из ИТ предмета) на факултетима или вишим школама.

Грађани који студирају или су завршили факултете на смеровима који су имали мање од 10% испита из ИТ предмета могу да учествују у програму. Грађани који су запослени имају право учешћа у програму, уколико тренутно не раде или су радили више од шест месеци на програмерским позицијама у индустрији.

Тестови

Циљ теста за учешће у програму преквалификација је да се на објективан начин изаберу учесници обуке.

Предмет тестирања биће логичко закључивање и основно познавање рада на рачунару. Потребно је одабрати учеснике у програму који су талентовани за рад у ИТ-у, али који тренутно не поседују знање из програмирања или рада у напредним софтверима.

Тестирање у пилот фази ће бити вршено у два нивоа. Први ниво подразумева да ће потенцијални кандидати радити online тест на сајту за преквалификације, док ће други тест радити у школама у Нишу, Новом Саду и Београду. Пример теста биће објављен на сајту 7 дана пре прве фазе тестирања.

Каталог школа

Невладине организације, институти, кластери, образовне институције и предузећа ће бити позвани да доставе предлоге за своје програме обука. Влада РС ће поставити врло једноставан процедурални оквир са широким параметрима како би дала флексибилност пружаоцима обука да дизајнирају програм који задовољава потребе индустрије.

Како би се осигурало да програм не буде монополизован од стране једног или неколико извођача обука, сваки пружалац обука ће моћи да лицитира за максимално 100 места или за укупне буџетске трошкове подршке од 100 хиљада евра (без обзира на број обучених полазника). Посебна пажња ће се обратити да пружаоци обука буду из свих региона Србије како би се осигурало да ученици имају исте шансе да добију обуку, без обзира на то одакле долазе. Како би се обезбедило да је програм оријентисан на резултате и у вези са отварањем нових радних места, исплате пружаоцима обука ће бити подељене у 3 фазе:

  • 20% исплате ће бити извршено након успешне селекције довољног броја ученика (користећи своје ваучере) при одговарајућим институцијама за обуку
  • 50% исплате ће бити извршено по завршетку обуке (за 2-4 месецa)
  • 30% исплате ће бити извршено ако се полазник након обуке запосли, тј. буде на званичном платном списку било којег предузећа (плаћено пуно радно време, социјални и здравствени доприноси) 3 узастопнa месецa током периода од 6 месеци након завршетка програма.

Контакт

Е-маил адреса:
kontakt@itobuke.rs

Најчешће постављана питања


Право учешћа имају сви пунолетни грађани који тренутно не студирају или нису завршили више од две године студија на информатичким смеровима на факултетима или вишим школама. Такође неће бити могуће учествовати на обукама уколико тренутно радите или сте радили више од шест месеци на програмерским позицијама у индустрији.
Курсеви ће бити формулисани тако да није потребно предзнање из програмирања.
Да, уколико нисте запослени на програмерским позицијама у ИТ индустрији.
Не, циљ курсева је да се преквалификују заинтеренсовани грађани који до сада нису имали прилике за формалну обуку и радно искуство у ИТу.
Рок за израду онлајн тестова је уторак 21.03.2017. у 23 часа.